เทคโนโลยี2021

เทคโนโลยี2021 เทคโนโลยีไทยที่น่าจับตา ปี 2021 !!!!!!

เทคโนโลยี2021 เทรนด้านเทคโนโลยีของปี2021นี้มีอะไรกันบ้าง ?

เทคโนโลยี2021 การเลือกใช้สิ่งที่ เป็นเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในตอนนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับ ความนิยม อย่างมาก สำหรับปีศตวรรษที่ 21 ที่ไหนตอนนี้ มีเรื่องต่าง ๆ มากมาย ที่เกี่ยวกับวงการ เทคโนโลยี เข้ามาเป็นสิ่ง สำคัญอย่างมาก

เป็นสิ่งสำคัญ อย่างมากในการเลือก ที่จะพัฒนา และเลือดที่จะใช้ เจ้าเหล่าสิ่งพวกนี้ มาคอยที่จะสร้าง สิ่งต่าง ๆ เพื่อมาเป็น สิ่งประดิษฐ์ทาง

เทคโนโลยี ที่ล้ำค่าดังนั้น การใช้เทคโนโลยี ในเรื่องของการสร้าง สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ นั้นถือว่าเป็น สิ่งที่รอบโลก หรือว่าทั่วโลก สิ่งที่เป็น

 

เทคโนโลยี2021 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล

เทคโนโลยี แห่งศตวรรษ ขึ้นมาเพื่อ ให้เกิดผลประโยชน์ ในเรื่องของการสร้าง สิ่งเหล่านี้มาเพื่อ รองรับผู้ที่ใช้ชีวิต ประจำวันนั่นเอง

โดยการคิดค้น สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ ส่วนมากสิ่งที่เขา ต้องการกันนั้นมัน ก็คือสิ่งที่ทำให้ เหล่ามนุษย์ได้สามารถ นำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

มาใช้ในชีวิต ประจำวันในเรื่อง ของการทำงาน การเรียน หรือภายในครัวเรือน หรือบ้านของท่านนั่นเอง โดยสิ่งที่กำลัง เข้ามานั้นถ้าเรา

จะเรียกว่า World Economic forum ซึ่งตอนนี้ เป็นเทรนในเรื่อง ของเทคโนโลยี ที่กำลังถูกพัฒนา ในช่วงของศตวรรษที่ 21

 

 

เทคโนโลยี2021 ทั้งหมดนี้คือเทรนด์เทคโนโลยีทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว

โดยท่านทราบกัน หรือ ไม่ว่าในตอนนี้ เทคโนโลยีที่เข้ามา นั้นมีสิ่งไหนบ้าง ที่กำลังถูกพัฒนา และบางอย่างก็ได้

สร้างขึ้นมาแล้ว โดยท่านอาจจะได้ ติดตามจาก ข่าวสาร ที่มันนั้น กำลังเข้ามาเพื่อ ที่ให้ใครหลายคน ได้ทดลองกันนั่นเอง เราจะมาดูกัน

เกี่ยวกับเทคโนโลยี ศตวรรษที่ 21 ที่ตอนนี้มีหลายคน หรือหลายท่าน ที่กำลังพัฒนา สิ่งเหล่านี้ เพื่อรองรับ มนุษย์อย่าง เรานั่นเอง

เทคโนโลยี2021

เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจ

1. Microneedles สำหรับสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่ ตอนนี้ที่ ทางคณะแพทย์ของ ในต่างประเทศ ได้คิดค้นสิ่งนี้ขึ้น มาเกี่ยวกับปัญหา ของเข็มฉีดยา ซึ่งตัวเข็มฉีดยา ตัวนี้เป็นเข็ม ฉีดยาที่เรียกว่า Microneedles

ซึ่งมันเป็นเข็ม ฉีดยาที่สามารถ ช่วยลดอาการเจ็บ ของการถูกฉีกได้ และยังเป็น ตัวที่ ช่วยส่งเสริม ในเรื่องของ personalized medicine

และอีกทางที่ ส่งเสริมนั้นก็คือ wireless communication ซึ่งสิ่งนี้ได้ถูก คิดค้นโดยเป็น เรื่องของการลด ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทางการแพทย์

โดย เจ้าเข็มฉีดยา ขนาดเล็กนี้เข้ามา เป็นจุดที่ช่วย ในเรื่องของผู้ที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งสามารถเข้าถึง การใช้งาน ในตัวเข็มฉีดยานี้

ได้ง่ายมากขึ้น โดยเจ้าสิ่งนี้ผู้ที่ซื้อ ไปสามารถทำการ ฉีดเองได้ หรือสามารถเก็บ ตัวอย่างเลือด และส่งมอบให้ทาง แพทย์ได้เอง !

เทคโนโลยี2021

2. wireless communication สำหรับเจ้าสิ่งนี้นั้น คือการใช้แสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงาน ในการ convert unwanted gas นั่นก็คือ สมมุติว่า ก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ เป็น raw materials โดยมีการเดินทาง ผ่านในเรื่อง

ของ hotocatalysts สำหรับการทดลอง ของนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการ นั้นได้ทำการใช้ photocatalysts ซึ่งมันทำ หน้าที่ในการ break bond

ซึ่งแบ่งแยกก๊าซ ระหว่าง carbon และ oxygen ได้เลยภายใน ทีเดียวเพราะมัน สามารถช่วยลด ปัญหาในเรื่องของ ก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์

ได้อย่างดีเลยทีเดียว ซึ่งสิ่งหลัก ๆ นั่นก็คือการ challenge ซึ่งเจ้าสิ่งนี้นั้น ทางผู้คิดค้นได้ พยายามพัฒนา เรื่องนวัตกรรม นี้เพื่อที่จะค้นหา สิ่งที่เรียกว่า catalysts ซึ่งมันสามารถ ทำงานได้อย่างมี คุณภาพโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ นั่นเอง

เจาะลึกนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปีนี้

3. Virtual Patients การจำลองรักษา ผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ คิดค้นในเรื่อง ของการจำลอง รักษาคน ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยปัจจุบันนั้น สำหรับยาสามัญ ที่ใช้ในเรื่องของ การรักษานั้น ใช้เวลานาน อย่างมากซึ่งถือว่า

มีระยะเวลาาวนยานถึง 12 ปีในการสร้าง และพัฒนาสิ่ง เหล่านี้ออกจาก lab โดยสิ่งที่เรียกว่า เทคโนโลยี ทางการแพทย์ นั้นได้มีการนำมา

พัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการวิเคราะห์ ผลต่าง ๆ ของยา หรือวัคซีนต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และแม่นยำที่สุด สำหรับการคิด

และ พัฒนาในเรื่องของ virtual organs ซึ่งโดยปัจจุบัน นั้นอาจจะต้อง ทดลองวัคซีน หรือว่าตัวยาต่าง ๆ ทานกับมนุษย์

แต่เจ้าสิ่งนี้มันสามารถ ช่วยลดความเสี่ยง และลดในเรื่องของ ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการคิด และพัฒนาตัวยา หรือวัคซีน ได้นั่นเอง

เทคโนโลยี2021

4. Spatial Computing หรือว่าสิ่งที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์เชิงพื้นที่ ซึ่งมันสามารถ เคลื่อนย้ายของ สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งของ โดยมันนั้น มีการถูกเชื่อมกับ clouds ซึ่งมันนั้นถูก เปรียบเทียบกับ การอัพเกรด ในเรื่องของ การทำงาน virtual reality

และ augmented reality ซึ่งถ้าท่านนึก ถึงผู้ป่วยต่าง ๆ ที่ต้องมีการส่งเข้า ห้องฉุกเฉิน ซึ่งต้องมีการผ่าตัด อย่างเร่งด่วนนั้น

เจ้าสิ่งที่เรียกว่า Spatial Computing ซึ่งมันจะทำหน้าที่ ในเรื่องของ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และสั่งให้อุปกรณ์ อย่างเช่นลิฟท์ หรือประตูเปิดเอง

เพื่อที่จะส่งตัว ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด ได้ทันทีนั้นเอง โดยทางแพทย์ ก็จะได้ในเรื่องของ การรับรู้ หรือการรู้แพลนการผ่าตัด ได้ล่วงหน้านั่นเอง !!!

เทคโนโลยีมาแรง

เกมสนุกน่าโหลด