เทคโนโลยีเกษตร

เทคโนโลยีเกษตร การเกษตรแนวใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มีความสำคัญอย่างไร

เทคโนโลยีเกษตร แนวทางเพื่อการปรับใช้เทคโนโลยีทาง การเกษตร จะเป็นอย่างไร

เทคโนโลยีเกษตร ผลลัพธ์ของการ ที่มีการยอมรับ การนำ เทคโนโลยี เกี่ยวกับการเกษตร นั้นเป็นผลจากการ ที่ผู้บริโภค มีความต้องการ ทางผลผลิต ที่ได้มาจากเกษตรกร การเติบโต เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

ร่วมกับการทำการเกษตร รวมกับความต้องการที่สูงขึ้น เพื่อเทคโนโลยี เกี่ยวกับการเกษตร ที่มีความฉลาด ทางด้านสภาพภูมิอากาศ

จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง และมีการทำนายว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ การเกษตรที่ มีความอัจฉริยะ จะสร้างผลลัพธ์ ที่มากมาย

ให้กับเศรษฐกิจทางด้านการเกษตร ปิดช่องโหว่ต่าง ๆ ระหว่างธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ และปรากฏการณ์นี้เอง

จะขยายเป็นวงกว้าง ในกลุ่มของประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว สำหรับข้อสันนิษฐาน

ที่ว่านี้สามารถยืนยัน ถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ประเทศจีน ที่มีกระแสความนิยม ทางด้านการใช้สมาร์ทโฟน

แล้วก็ระบบIoT เพื่อมาเพิ่มการตอบโจทย์ ทางด้านทางออก ของการเกษตรที่แม่นยำ ในขณะที่รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ

ก็มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความได้เปรียบ แล้วก็ความจำเป็น ของเทคโนโลยีทางด้านนี้ ได้มีการผลักดัน

โครงการนำร่องต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทางด้านเทคนิค เกี่ยวกับการพยากรณ์ ที่มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อการเกษตร เป็นการขับเคลื่อน ความก้าวหน้า ของตลาดในภายภาคหน้าอย่างเห็นได้ชัด

เทคโนโลยีเกษตร

เทรนเกี่ยวกับการเกษตร ที่เรียกว่าแบบแม่นยำ นั้นถือได้ว่าเติบโตพร้อมกันทั่วทั้งโลกได้อย่างไร

อย่างที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น การเกษตรแบบแม่นยำ คือได้ว่าเป็นเทรนด์การเกษตรสมัยใหม่ ที่มีความนิยมมากที่สุดในยุคนี้ สามารถยืนยันได้เป็นตัวเลข เมื่อปีที่ผ่านมานี้ ก็ได้มีการระบุถึง solution เกี่ยวกับ

ระบบฮาร์ดแวร์ทางการเกษตร ว่าได้มีสัดส่วนถึง 72% ของการตลาด เกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ ทั่วโลก และ Application

ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ Application ด้าน การเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่มีความแม่นยำ โดย Application นี้ ได้รับความนิยมสูงอย่างมาก

และมีส่วนแบ่งทางการตลาด ที่มากถึง 31 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว สำหรับตัวอย่าง ของ Application นี้ นั่นก็ได้แก่ Application

เพื่อการวิเคราะห์น้ำในดิน มีการคาดการณ์ รวมถึงตรวจวัดผลผลิต มีการให้ปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง ทำการตรวจสอบพืชผล

รวมไปถึงการจดบันทึก และการจัดเก็บข้อมูลด้วย และปัจจัยสำคัญ ที่มีส่วนสำคัญ ในการสนับสนุน การทำการเกษตรรูปแบบใหม่

ที่มีการกล่าวว่า ถ้าสามารถสร้างประสิทธิผล ที่ดีมากยิ่งขึ้นหากมีการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการเกษตร

นั่นก็คือพื้นที่เมืองที่มีการเติบโต นั้นย่อมมีการส่งผล ให้ความต้องการ ที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร งั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น

และต้องเป็นผลผลิตที่สดใหม่ โดยปราศจากเงื่อนไขของฤดูกาล อีกทั้งวิธีการปลูกแบบเดิม ๆ ย่อมไม่เป็นข้อจำกัด หากได้รับเทคโนโลยีใหม่นี้ ปัจจัยที่ว่านี้ ทำให้เราได้เห็นถึง นวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่มีการนำมาปรับใช้ กับการเกษตรในร่ม มากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีเกษตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรนั้นคือที่ใด

หากมีการมองภาพรวมจากทั่วโลก ทั้งทวีปอเมริกาเหนือ ที่ถือได้ว่า เป็นทวีปผู้นำ เกี่ยวกับ ตลาดทางการเกษตร ที่มีความอัจฉริยะ ในระดับโลก รวมถึงอัตราความต้องการ ทางด้านการตลาด

ที่สูงมากในขณะที่ ประเทศเม็กซิโก เป็นประเทศใหม่ ที่มีการคาดการณ์ว่า จะเป็นตลาดทางการเกษตรของโลก

ที่มีการเติบโตมากที่สุด ในรอบ 5 ปีจากนี้ สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีการรั้งตำแหน่งตลาด

ที่มีอัตราการเติบโต รวดเร็วที่สุดในช่วงปีคริสตศักราช 2017 ถึง 2022 ด้วยปัจจัยในการขับเคลื่อน ยกตัวอย่าง ขนาดประชากร

ในเมืองที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสัดส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อมาบริหารและจัดการ พื้นที่ของการเกษตร ที่มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังการส่งเสริม ที่มาจากรัฐบาล และปัจจัยเสริมอื่น ๆ นางได้แก่ แรงหนุนจากสองประเทศ ขนาดใหญ่ในภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน และประเทศอินเดีย ที่พยายามพัฒนาตัวเอง เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำ ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

IoT-เซ็นเซอร์ในภายภาคหน้าจะได้กลาย เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงในการทำการเกษตรยุคใหม่

เทคโนโลยี ที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต ในทุก ๆ สิ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าIoT นั้นมีความสำคัญ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ในลักษณะของการDisruption เพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ด้านอุตสาหกรรม ทางด้านการเกษตร ในลักษณะเชิงบวก ทั้งนี้ก็ยังครอบคลุมไปถึง อุตสาหกรรมทางด้านอาหาร โดยได้มีรายงาน

ที่จัดทำโดยCisco ได้มีการประมาณการไว้ ถึงผลลัพธ์หรือว่ามูลค่าทางการตลาด หากได้ทำการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าIoT

จะสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงถึง สิบสี่จุดสี่ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเทคโนโลยีที่ว่านี้ ทำให้มีปริมาณข้อมูล ที่มากมายมหาศาล

ที่ได้รับจากกระบวนการ การทำการเกษตร ซึ่งข้อมูลทั้งหมด จะถูกจัดเก็บไว้ใน อุปกรณ์เซนเซอร์จำนวนมาก ที่มีการติดตั้งให้ใช้งาน

ในพื้นที่ทางการเกษตร ทั่วโลก ข้อมูลที่ว่านี้ ยังรวมไปถึงภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ ที่มีการส่งตรงมาจาก พื้นที่การเกษตร ผ่านตัวเซ็นเซอร์

เป็นตัวช่วยเพื่อให้เกษตรกร สามารถดูได้จาก มอนิเตอร์ที่แสดงพืชผล ของตนเอง ได้ทุกเวลาแล้วก็ทุกที่ ด้วยความที่ว่า

ข้อมูลทั้งหมดนี้ จัดส่งถึงเกษตรกรโดยตรง แบบเรียลไทม์ หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ก็สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที

ยกตัวอย่างเช่น ทำให้ทราบถึงว่าขณะนี้ พืชที่เราปลูกไว้ ต้องการน้ำหรือไม่ ต้องการการบำรุงรักษาอื่น ๆ อีกหรือไม่ หากต้องการ ก็สามารถทำการ เปลี่ยนแปลงคำสั่งต่าง ๆ ผ่าน Application ได้เลย

เทคโนโลยีเกษตร

แนะนำสาขานวัตกรรม ที่ควรรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับใช้ เทรนเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ในรูปแบบของการเกษตร แบบชาวไทย เพื่อการนำทางเกษตรยุคใหม่ ไปเป็นผู้ประกอบการเกษตร ที่มีความยั่งยืน

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ว่านี้ ก็ได้แก่ โดรนเพื่อการเกษตร สำหรับยุคนี้ ทุกคนต่างก็รู้จักโดรนกันดี เนื่องจากนวัตกรรมนี้

ได้เข้ามามีส่วนช่วย ทางด้านการเกษตรอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ การเกษตรที่มีความแม่นยำ ข่าวเทคโนโลยี

มีประโยชน์ทางด้านการรดน้ำ ประโยชน์ทางด้านการพ่นยา ประโยชน์ทางด้านการให้ปุ๋ย หรือจะเป็นการถ่ายภาพ เทคโนโลยีล้ำยุค

เพื่อทำการวิเคราะห์ โรคพืชต่าง ๆ เป็นการประหยัดเวลาให้กับเกษตรกร ประหยัดแรงงานแก่เกษตรกร เพิ่มความปลอดภัย เทคโนโลยีมาใหม่

ในขณะที่มีการฉีดยาฆ่าแมลง เนื่องจากในการทำงาน คนที่เป็นผู้บังคับโดรน ใจอยู่ทางด้านนอกของแปลงปลูก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จึงไม่จำเป็นที่จะต้องสัมผัส กับยาฆ่าแมลงโดยตรง เป็นการกำจัดศัตรูพืช ที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่ง และใช้สารเคมีน้อยลง ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียว แหล่งเทคโนโลยี

เป็นการทำให้เกษตรกร สามารถที่จะดูแลรักษา ได้ยังควบคุมผลผลิต แล้วก็คุณภาพทางผลผลิต ได้ด้วยความแม่นยำ โดยโดรนที่ว่ามี ก็จัดอยู่ในนวัตกรรม ที่มีชื่อว่าAgri-Tech Startup